Daň z příjmů fyzických osob za rok 2015 a změny od 1.1.2016 – 1. část FO

Termín:       8. března 2016

od 14:00 h do 17:30 h (prezence od 13:30 h)

Místo:         Frýdek-místek, Lidový dům – Kavárna mladých, F. Čejky 450

Přednáší:    Ing. Slavíková Zdeňka, pracovnice Finančního úřadu s dlouholetou praxí v oblasti daně z příjmů a účetnictví

 

TEMATICKÁ NÁPLŇ:  

Seminář zkušené lektorky je určen účetním, OSVČ, začínajícím podnikatelům. Cílem semináře je poskytnout v krátkém čase ucelenou informaci o jednotlivých druzích příjmů fyzických osob a postupu zdanění jednotlivých příjmů fyzických osob za rok 2015 s uvedením změn od 1. 1. 2016. Na seminář bude navazovat 10. března 2016 seminář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, sestavení s použitím aplikace EPO (samostatná pozvánka). Semináře lze absolvovat i samostatně, ale je vhodné z důvodu návaznosti probíraných okruhů absolvovat oba. Na navazujícím semináři ke zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebudou samostatně probírány jednotlivé druhy příjmů fyzických osob.

 

  • § 7 Příjmy ze samostatné činnosti (jednotlivé druhy příjmů)
  • § 8 Příjmy z kapitálového majetku
  • § 9 Příjmy z nájmu
  • § 10 Ostatní příjmy
  • Diskuze, dotazy a odpovědi
  • Účastníci semináře obdrží doplňující studijní materiály zpracované lektorkou pro tento seminář nebo tištěné legislativní materiály k přednášené problematice.
  • TEMATICKÁ NÁPLŇ BUDE DOPLNĚNA DLE PRŮBĚŽNĚ SCHVALOVANÝCH ZMĚN.

 

Kurzovné: 850,– Kč za osobu (nejsme plátci DPH)

Smluvní podmínky: 

Přihlášku a platbu odešlete e-mailem nebo poštou nejpozději do            3.3.2016

Platbu proveďte na naše číslo účtu vedeného v ČSOB, a.s.:                          273381259/0300

variabilní symbol:                                                                                                                     08032016

Do textu platby uveďte jméno účastníka školení nebo název společnosti.

 

Po předchozí telefonické dohodě je možno uhradit školení hotově přímo v den školení, nutno o účasti informovat e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 3.3.2016!!!!!

 

Cena školení je smluvní, vracíme při zrušení či přeplnění akce, při neúčasti se nevrací, respektujeme náhradníka